Waclaw

18 tekstów – auto­rem jest Wac­law.

Doj­ne kro­wy też nie in­te­resują się polityką. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 maja 2017, 19:39

Cichy szept su­mienia, gor­szy od ty­siąca syren. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lutego 2017, 01:42

Krew naszych wrogów, ga­si prag­nienie zemsty. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 lutego 2017, 00:03

Czys­tość to je­dynie per­spek­ty­wa, która za­leży od otaczające­go brudu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 lutego 2017, 00:54

Ok­ruch cen­niej­szy z pańskiego stołu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 lutego 2017, 12:31

In­te­ligen­tni mil­czą zuchwale. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 lutego 2017, 02:18

Karą za nieis­tnienie jest pogarda. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lutego 2017, 00:59

W prze­ciętności, dusze się duszą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 lutego 2017, 00:51

Roz­wi­ja nas to, co nas ogranicza. 

myśl dnia z 1 lutego 2017 roku
zebrała 8 fiszek • 31 stycznia 2017, 06:37

Znów ty­lu ludzi wokół, my­li szczęście z komfortem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 stycznia 2017, 22:40
Waclaw

Wygranych nikt nie pyta, czy mówią prawdę.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Waclaw

Użytkownicy
V W X
Kalendarz
Aktywność

9 maja 2017, 10:50Indygoo sko­men­to­wał tek­st Dojne kro­wy też nie [...]

12 lutego 2017, 14:39natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Cichy szept su­mienia, gor­szy [...]

12 lutego 2017, 14:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Cichy szept su­mienia, gor­szy [...]

12 lutego 2017, 02:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Cichy szept su­mienia, gor­szy [...]

6 lutego 2017, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Rozwija nas to, co [...]

1 lutego 2017, 21:37Clyde sko­men­to­wał tek­st Rozwija nas to, co [...]

1 lutego 2017, 15:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Okruch cen­niej­szy z pańskiego [...]

1 lutego 2017, 14:57Indygoo sko­men­to­wał tek­st Rozwija nas to, co [...]

31 stycznia 2017, 11:39silvershadow sko­men­to­wał tek­st Rozwija nas to, co [...]

31 stycznia 2017, 09:14piórem2 sko­men­to­wał tek­st Rozwija nas to, co [...]